Bộ 4 Cuốn Tứ Thư Lãnh Đạo: Quản trị, Xử thế, Dụng Ngôn, Lãnh đạo

640.000 

 • Bộ sách gồm 4 cuốn:
 1. Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Lãnh Đạo
 2. Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Quản Trị (Tái Bản)
 3. Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Dụng Ngôn (Tái Bản)
 4. Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Xử Thế (Tái Bản)
Bộ 4 Cuốn Tứ Thư Lãnh Đạo: Quản trị, Xử thế, Dụng Ngôn, Lãnh đạo

640.000 

0
  0
  GIỎ HÀNG CỦA BẠN
  GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG