Combo 5 sách hay về phát triển bản thân của John C. Maxwell

295.000 

21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo
15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân
1% và 99% tài năng & mồ hôi nước mắt
17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm
Tôi tư duy tôi thành đạt

Combo 5 sách hay về phát triển bản thân của John C. Maxwell

295.000 

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG