Trí Tuệ Do Thái (Tái Bản 2018)

Giá gốc là: 169.000 ₫.Giá hiện tại là: 115.000 ₫.

Trí tuệ Do Thái là một cuốn sách tư duy đầy tham vọng trong việc nâng cao khả năng tự học tập, ghi nhớ và phân tích – những điều đã khiến người Do Thái vượt trội lên, chiếm lĩnh những vị trí quan trọng trong ngành truyền thông, ngân hàng và những giải thưởng sáng tạo trên thế giới.

Trí Tuệ Do Thái (Tái Bản 2018)

Giá gốc là: 169.000 ₫.Giá hiện tại là: 115.000 ₫.

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG