Diên Quang Tập (Khai Quang Điễm Nhãn Hộ Pháp Phật Chứng) – Pháp Sư Huyền Trí

Original price was: 200.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.

  • Phần thứ nhất là nguyên bản chữ hán
  • Phần thứ hai là dịch theo nguyên bản
  • Phần thứ ba là diễn lại chau chuốt
Diên Quang Tập (Khai Quang Điễm Nhãn Hộ Pháp Phật Chứng) – Pháp Sư Huyền Trí

Original price was: 200.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG