Leader Mindset – Thay Đổi Tư Duy Lãnh Đạo

Giá gốc là: 500.000 ₫.Giá hiện tại là: 450.000 ₫.

Đây là cuốn sách được viết riêng cho đối tượng quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp, cũng như những ai đang khao khát chinh phục con đường trở thành những nhà lãnh đạo.

Leader Mindset – Thay Đổi Tư Duy Lãnh Đạo

Giá gốc là: 500.000 ₫.Giá hiện tại là: 450.000 ₫.

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG