Bộ sách làm giàu chứng khoán VSA + Phương pháp VPA – nhận diện dòng tiền

Giá gốc là: 856.000 ₫.Giá hiện tại là: 539.000 ₫.

Bộ sách gồm 2 cuốn:

  1. Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc: Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff
  2. Phương pháp VPA – Kỹ thuật nhận diện Dòng Tiền Thông Minh.
Bộ sách làm giàu chứng khoán VSA + Phương pháp VPA – nhận diện dòng tiền

Giá gốc là: 856.000 ₫.Giá hiện tại là: 539.000 ₫.

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG