Giao dịch với phân tích liên thị trường; tác giả John Murphy

Giá gốc là: 348.000 ₫.Giá hiện tại là: 275.000 ₫.

Giao dịch với phân tích liên thị trường đã đi được một chặng đường dài mười năm, kể từ khi John Murphy viết bài Phân tích kỹ thuật liên thị trường mang tính đột phá: Chiến lược giao dịch cho thị trường chứng khoán, trái phiếu, hàng hóa và tiền tệ toàn cầu.

Giao dịch với phân tích liên thị trường; tác giả John Murphy

Giá gốc là: 348.000 ₫.Giá hiện tại là: 275.000 ₫.

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG