Đại Dương Đen tác giả Đặng Hoàng Giang

Giá gốc là: 240.000 ₫.Giá hiện tại là: 166.000 ₫.

Đại dương đen là hành trình nhẫn nại của tác giả Đặng Hoàng Giang cùng người trầm cảm, kể cho chúng ta câu chuyện vừa dữ dội vừa tê tái về những số phận, mà vì định kiến và sự thiếu hiểu biết của chính gia đình và xã hội, đã bị tước đi quyền được sống với nhân phẩm, được cống hiến, được yêu thương và hạnh phúc.

Đại Dương Đen tác giả Đặng Hoàng Giang

Giá gốc là: 240.000 ₫.Giá hiện tại là: 166.000 ₫.

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG