Nhật ký Giao dịch Thực chiến của Phù thủy Thị trường Tài chính

242.000 

Quyển sách là một minh chứng rằng nếu sử dụng Phân tích kỹ thuật độc lập, nhà giao dịch hoàn toàn vẫn có thể đạt được lợi nhuận bền vững trên thị trường tài chính.

QUÀ TẶNG 2023
 • Tặng: Giấy nhớ + Bút Highlight cho đơn hàng từ 499k
 • Tặng: Sổ da cao cấp + Bút ghi chú cho đơn hàng từ 699k
 • Tặng: Sách Đắc nhân tâm cho đơn hàng từ 899k
Nhật ký Giao dịch Thực chiến của Phù thủy Thị trường Tài chính

242.000 

1
  1
  GIỎ HÀNG CỦA BẠN
  Tài Chính Doanh Nghiệp – Corporate Finance
  1 X 445.000  = 445.000