Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống – Andrew Abraham

Giá gốc là: 366.000 ₫.Giá hiện tại là: 269.000 ₫.

Quyển sách Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống là cuốn tự truyện của tác giả Andrew Abraham về quá trình hơn 18 năm vừa là nhà giao dịch chuyên nghiệp, vừa là nhà đầu tư vào quỹ của các nhà giao dịch theo xu hướng khác, vừa là nhà tư vấn đầu tư hàng hóa được cấp phép.

Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống – Andrew Abraham

Giá gốc là: 366.000 ₫.Giá hiện tại là: 269.000 ₫.

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG