Sách Phân Tích Kỹ Thuật Trong Thị Trường Tài Chính

202.000 

Sách Phân Tích Kỹ Thuật Trong Thị Trường Tài Chính gồm 19 chương khác nhau từ khái quát cơ bản tới chi tiết chuyên sâu do NXB Tài Chính phát hành dưới dạng bìa mềm, tác giả John J Murphy.

Sách Phân Tích Kỹ Thuật Trong Thị Trường Tài Chính

202.000 

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG