Bộ sách nâng cao kỹ năng tài chính cho doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp + Tài chính hành vi

Giá gốc là: 908.000 ₫.Giá hiện tại là: 668.000 ₫.

Bộ sách nâng cao kỹ năng tài chính cho doanh nghiệp gồm 2 cuốn:

  • Tài chính doanh nghiệp
  • Tài chính hành vi
Bộ sách nâng cao kỹ năng tài chính cho doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp + Tài chính hành vi

Giá gốc là: 908.000 ₫.Giá hiện tại là: 668.000 ₫.

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG