Warren Buffett – Quá Trình Hình Thành Một Nhà Tư Bản Mỹ

210.000 

Bằng cách vén lên tấm màn bí mật bao quanh con người này, Roger Lowenstein khám phá ra những phẩm chất đáng quý ở ông – nhẫn nại, trung thành, liêm chính, kiên định.

Warren Buffett – Quá Trình Hình Thành Một Nhà Tư Bản Mỹ

210.000 

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG