Warren Buffett – Quá Trình Hình Thành Một Nhà Tư Bản Mỹ

Giá gốc là: 249.000 ₫.Giá hiện tại là: 210.000 ₫.

Bằng cách vén lên tấm màn bí mật bao quanh con người này, Roger Lowenstein khám phá ra những phẩm chất đáng quý ở ông – nhẫn nại, trung thành, liêm chính, kiên định.

Warren Buffett – Quá Trình Hình Thành Một Nhà Tư Bản Mỹ

Giá gốc là: 249.000 ₫.Giá hiện tại là: 210.000 ₫.

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG