Cách tư duy và giao dịch như một nhà đầu tư chứng khoán – Mark Miniverni

Giá gốc là: 348.000 ₫.Giá hiện tại là: 275.000 ₫.

Nếu bạn muốn tinh thông nghệ thuật và khoa học đầu tư chứng khoán, Mark Minervini sẽ chỉ cho bạn thấy cách thức cải thiện tỷ suất sinh lợi nhanh chóng trong khi vẫn giữ rủi ro ở mức thấp nhất. Bạn sẽ học cách để.

Cách tư duy và giao dịch như một nhà đầu tư chứng khoán – Mark Miniverni

Giá gốc là: 348.000 ₫.Giá hiện tại là: 275.000 ₫.

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG