Bộ sách ứng dụng tư duy chứng khoán của Mark Minervini trong đầu tư tài chính

680.000 

Bộ sách ứng dụng tư duy chứng khoán của Mark Minervini trong đầu tư tài chính gồm 2 cuốn:

  • Đầu Tư Tài Chính – Investments – Bodie, Kane, Marcus
  • Giao Dịch Như Một Phù Thuỷ Chứng Khoán
Bộ sách ứng dụng tư duy chứng khoán của Mark Minervini trong đầu tư tài chính

680.000 

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG