Siêu dự báo – Những phương pháp dự đoán trên tầm chuyên gia

152.000 

Trong Siêu dự báo, hai tác giả Tetlock và Gardner đã tạo nên một kiệt tác dự báo, đúc kết từ hàng thập niên nghiên cứu những công trình dự báo đồ sộ do các chính phủ tài trợ.

Siêu dự báo – Những phương pháp dự đoán trên tầm chuyên gia

152.000 

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG