Tâm Thức – Tâm yên ổn, trí sáng suốt, đời bình an

Giá gốc là: 159.000 ₫.Giá hiện tại là: 109.000 ₫.

Với những ví dụ điển hình về những cá nhân cụ thể và cách họ sử dụng “Bánh xe nhận thức” để củng cố tâm trí và cải thiện bản thân, bạn sẽ nhận thấy rằng việc tận dụng tất cả những nhận thức mới mẻ về tâm trí cũng như ý nghĩa của nhận thức mở rộng, và những trải nghiệm trực tiếp về cách mà bài tập “Bánh xe nhận thức” hợp nhất vào ý thức, sẽ góp phần giúp bạn củng cố tâm trí của bản thân và nuôi dưỡng hạnh phúc trong cuộc sống.

Tâm Thức – Tâm yên ổn, trí sáng suốt, đời bình an

Giá gốc là: 159.000 ₫.Giá hiện tại là: 109.000 ₫.

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG