The Bitcoin Standard: Quá Khứ Biến Động, Hiện Tại Bùng Nổ, Tương Lai Đột Phá

Giá gốc là: 229.000 ₫.Giá hiện tại là: 155.000 ₫.

Cuốn sách giải thích hoạt động của Bitcoin một cách trực quan, tập hợp các vấn đề kỹ thuật, kinh tế, động lực và các vấn đề liên quan xung quanh Bitcoin, cung cấp cho người đọc một khám phá hấp dẫn về sự phân nhánh của tiền thị trường tự do.

The Bitcoin Standard: Quá Khứ Biến Động, Hiện Tại Bùng Nổ, Tương Lai Đột Phá

Giá gốc là: 229.000 ₫.Giá hiện tại là: 155.000 ₫.

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG