Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Jim Collins

Giá gốc là: 115.000 ₫.Giá hiện tại là: 75.000 ₫.

Jim Collins cùng nhóm nghiên cứu đã miệt mài nghiên cứu những công ty có bước nhảy vọt và bền vững để rút ra những kết luận sát sườn, những yếu tố cần kíp để đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. Đó là những yếu tố khả năng lãnh đạo, con người, văn hóa, kỷ luật, công nghệ…

Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Jim Collins

Giá gốc là: 115.000 ₫.Giá hiện tại là: 75.000 ₫.

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG