Ứng Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo Vào Phân Tích Thị Trường Chứng Khoán

175.000 

Hiếm có một cuốn sách nào lại chủ động làm giảm nhiệt của những chủ đề nóng nhất hiện nay, trong cả giới học thuật cũng như công chúng, là học máy và trí tuệ nhân tạo.

Ứng Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo Vào Phân Tích Thị Trường Chứng Khoán

175.000 

0
    0
    GIỎ HÀNG CỦA BẠN
    GIỎ HÀNG TRỐNGĐẾN CỬA HÀNG